นำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภคมอบให้กับบ้านดู่ หมู่ 1 บ้านหนอ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.30 – 17.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการอำเภอกันทรารมย์ นำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภค ได้รับการสนับสนุนจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คุณวรรณิพา ทองสิมา คุณธงชัย ทวีสุขศิริ ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.
มอบให้กับบ้านดู่ หมู่ 1 บ้านหนองถ่ม หมู่ 3,8 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำนันตำบลดู่ และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 4 หมู่บ้านข้างต้น เพื่องดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ลดการเคลื่อนย้าย
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้กำกับสภ.กันทรารมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ กำนันตำบลดู่ ผู้ใหญ่บ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านหนองถ่ม ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง อสม. ชรบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ณ พื้นที่ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2