เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิตของประชาชนชาวอำเภอน้ำเกลี้ยง มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ในการนี้ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 40 ขวดให้อำเภอเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจการให้บริการประชาชนด้วย
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพบปะและกำลังใจ
ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2