ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30- 09.20 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองคนเข้า-ออก หรือเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ บ้านดู่ ม.1 บ้านหนองยาง ม.5 และบ้านหนองถ่ม ม.3,8 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์
ซึ่งจังหวัดกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ในการกำกับการกักตัวเองในบ้านเรือน การห้ามกระทำกิจกรรมเสี่ยงในหมู่บ้านโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ กำนันตำบลดู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม ชรบ สายตรวจตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
ณ พื้นที่ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2