ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค กา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 – 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ เพื่อติดตาม กำกับ และควบคุมการดำเนินงานการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหมู่บ้าน ณ บ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.รพ. ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ และบ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2