มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ จาก บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงแรมราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นางสาวสุทธิสา ไอยรา
ผู้จัดการทั่วไป บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบสิ่งของโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ Hospitel ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2