ร่วมสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ในรายงาน “NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๕๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ในรายงาน "NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน" เกี่ยวกับประเด็นมาตรการป้องกันโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ และภัทรชัย พิบูลย์ ผู้ดำเนินรายการ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2