การประการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้แก่ผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยมีจังหวัดนำร่องประกอบด้วย ศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่อง ศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุม
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2