ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น.ซึ่งทำให้บ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ โรงเรือน ได้รับความเสียหายจำนวน12 หลังคาเรือน และตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านจาน ตำบลหนองม้า ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งอาคารไม่สามารถใช้การได้ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้หักโค่นล้มกีดขวางการจราจรหลายจุด ซึ่งส่วนราชการ จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย และสามารถสัญจรไปมาได้ปกติ
โดยมี นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมลงพื้นที่
ณ บ้านจาน ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2