ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้
– น้ำดื่มทรู จำนวน 15 แพ็ค
– หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง
– แอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน
– โอวันติน กาแฟ คอฟฟี่เมด เครื่องดื่มบำรุงกำลัง จำนวน 10 แพ็ค
2. ร่วมรับมอบการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจ และจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
– นางสาวเยาวลักษณ์ สันธิโล จำนวน 100,000 บาท
– สมาคมชาวศรีสะเกษ จำนวน 186,999 บาท
– บริษัท บุญล้อมคาร์เซ็นเตอร์ 2012 จำกัด จำนวน 160,000 บาท
3. บริษัท TOA เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสนับสนุน ฉากยิปซั่มกั้นห้องสำเร็จรูป เพื่อใช้ประจำโรงพยาบาลสนาม อาคารวีสมหมาย จำนวน 110 ชุด
4. บจก.สำนักพิมพ์ พานทอง ร่วมมอบสนับสนุนน้ำดื่มถ้วย 10 ลัง และน้ำดื่มขวด 1,200 ขวด
5. บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 400 แพ็ค
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
ณ Hospitel ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2