ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำข้อปฏิบัติพร้อมกับให้กำลังใจและมอบสิ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำข้อปฏิบัติพร้อมกับให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งรักษาจนหายป่วยแล้ว
พร้อมกันนี้ ได้ออกตรวจเยี่ยมด่านจุดคัดกรองโควิด-19 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายปัญญา พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ /รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ร่วมตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย
ณ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2