ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบออนไลน์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ดังนี้
1. โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
2. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานได้กำหนดให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติเหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอปรางค์กู่ นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์(สัจจเทพ) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ณ พื้นที่อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอกันทรลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2