รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๓,๓๐๐ ขวด จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจัง

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษรับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๓,๓๐๐ ขวด จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ
ณ ศูนย์รับบริจาคธารน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19 ชั้น ๑โรงพยาบาลศรีสะเกษ อาคารผู้ป่วยนอก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2