เป็นเกียรติในการรับมอบห้องความดันอากาศบวก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ

วันที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบห้องความดันอากาศบวก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ SCG CPAC บริษัทคูย่งฮวด (1995) จำกัด ร้านมาวินค้าไม้ มีความประสงค์มอบห้องความดันอากาศบวก ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ตู้
ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลห้วยทับทัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจสอบ อันเป็นการป้องกันมิให้บุคลากรทางการแพทย์สัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดการอัตราเสี่ยงของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2