ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำเภ

วันที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 11.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอราษีไศล รับทราบรายงานการดำเนินงาน ข้อมูลการจัดการ แผนรองรับพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะโควิด-19 (Cohort Ward) โรงพยาบาลราษีไศล และพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ผ่านระบบวีดิโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งผู้ป่วยมีขวัญกำลังใจดีมาก
จากนั้นร่วมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย ให้กับโรงพยาบาลราษีไศลเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมี หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลราษีไศล ผู้กำกับการ สภ.ราษีไศล สาธารณสุขอำเภอราษีไศล บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข เข้าร่วมรับการตรวจติดตาม
ณ โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2