“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีนพ.ทนง วีนะแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.สถาพร หินเงิน กุมารแพทย์ รพ.ศก ร่วมรายการและดำเนินรายการโดย นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม รกท.ผอ.สวท.ศก.
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์และเครื่องอุปโภคบริโภคในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบตู้ Positive Pressure หรือ ตู้ความดันอากาศบวกจำนวน 3 เครื่องจากนายวิชิต ไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษพร้อมผู้แทน SCG CPAC และบริษัท คูย่งฮวด(1995) เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล จำนวน ๓ แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่
๓. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– ทั้วโลก
– ประเทศไทย
– จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปและคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการควบคุมฯและข้อบังคับการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
๕. โรคโควิด-19ในเด็ก
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่สวท.ศรีสะเกษhttps://fb.watch/5bDLRfampP/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2