“ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”

วันที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 "ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา" โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง มอบให้จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีรายการดังนี้
1. หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
2. หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 300 ชิ้น
3. หน้ากากผ้า 300 ชิ้น
4. เจลแอลกอฮอล์แบบขวดปั๊ม จำนวน 39 ขวด
5. เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 150 หลอด
6. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน
7. เจลแอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 ถุง
8. น้ำดื่ม จำนวน 1,026 ขวด
9. เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ลัง
โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ในจังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2