“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศก.ร่วมรายการและดำเนินรายการโดย นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม รกท.ผอ.สวท.ศก.
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. พยากรณ์อากาศ พายุฝน
๒. การลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๓. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
– ทั้วโลก
– ประเทศไทย
– จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ป้องกันโควิด-19
-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
-พื้นที่ควบคุมสูงสุด
-พื้นที่ควบคุม
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีผลอย่างไร
๕.มาตรการของจังหวัดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่สวท.ศรีสะเกษhttps://fb.watch/5ajlQPVaif/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2