ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.30 – 15.20 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และ ชายแดนไทย-กัมพูชา
2. มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
3. แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
4. การหารือแนวปฏิบัติในการกักกันตัวของผู้ป่วยโควิด-19 หลังจำหน่ายออกจากการรักษาในโรงพยาบาล
5. การพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
6. การพิจารณาจัดทำห้องความดันลบในห้องผู้ป่วยวิกฤต(ICU) โรงพยาบาลศรีสะเกษ
7. การพิจารณาขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2