ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจ

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 118 โครงการ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2