ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระ

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอพยุห์
1.1 ไม่พบผู้ติดเชื้อ
1.2 HRC 37 ราย
– ส่งตรวจเชื้อ 34 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ(ให้เฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน)
– กักตัวที่กรุงเทพฯ 1 ราย และกักตัวในจังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย
1.3 LRC 20 ราย (ให้เฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน)
2. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
– Cohort ward covid-19 จำนวน 24 เตียง
– ผู้ป่วยยืนยัน(ส่งต่อจากอำเภออื่น) เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพยุห์ จำนวน 9 ราย
– มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วยยืนยันที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพยุห์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์ สสอ.พยุห์ ผู้แทน ผอ.รพ.พยุห์ ผกก.สภ.พยุห์ ปลัดอำเภอพยุห์ ท้องถิ่นอำเภอพยุห์ ผู้นำถิ่น/ท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอพยุห์ และโรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2