ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภอปรางค์กู่
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอปรางค์กู่ มีดังนี้
1.ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่
2.ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 65 ราย เข้ารับการตรวจโควิด 62 ราย ราย อีก 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และให้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
3.ผู้เสี่ยงต่ำ 50 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง
4.ผู้เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 1787 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
5.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 381 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายอำเภอปรางค์กู่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอปรสงค์กู่ ชั้น 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2