ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

ันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภออุทุมพรพิสัย
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภออุทุมพรพิสัย มีดังนี้
1.ผู้ป่วย 6 ราย รักษาตัวที่ รพ.ราษีไศล 2 ราย และ รพ.ศรีสะเกษ 4 ราย
2.ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 21 ราย เข้ารับการตรวจโควิด 16 ผลเป็นลบ 16 ราย อีก 5 ราย อย฿่ในระยะฟักตัว และให้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
3.ผู้เสี่ยงต่ำ 27 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง
4.ผู้เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 208 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
5.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 46 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับจุดตรวจ จุดสกัด การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ด่านชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนายอำเภออุมพรพิสัย สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจ รอง ผอ.เขตการศึกษาที่ 2 นายสถานีรถไฟ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ชั้น 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2