ตรวจติดตาม รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVI

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตาม รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พื้นที่อำเภอศิลาลาด ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราษีไศล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อในการไปร่วมงานมงคลสมรสพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างช่างไฟฟ้าที่จังหวัดระยอง กักตัว 14 วัน ณ บ้านพัก บ้านดงเค็ง ต.หนองบัวดง ตามมาตราการฯ และกำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเคร่งครัด ณ พื้นที่อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2