เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 09.30 – 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง นักเรียนเพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และประชุมร่วมกับ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ
ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองโดยมีเกณฑ์คะแนนเรียนดี ประพฤติดี และความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2