ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระ

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอกันทรารมย์
1.1 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 22 ราย
1.2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 290 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 156 ราย มีผู้ติดเชื้อ 7 ราย และรอผลตรวจกว่า 70 ราย
2. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
– ได้มีการจัดเตรียมห้องผู้ป่วยยืนยันจำนวน 6 เตียง และห้องผู้ป่วยเฝ้าระวัง 10 เตียง
– มีการเตรียมความพร้อม
ภายในองค์กรและมีการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชน
ได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอกันทรารมย์ สสอ.กันทรารมย์ ผอ.รพ.กันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ผู้นำถิ่น/ท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2