ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภอไพรบึง
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอไพรบึง มีดังนี้
1.ยังไม่พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง
2.ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 18 ราย เข้ารับการตรวจโควิด 19 ผลเป็นลบทั้ง 18 ราย และให้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
3.ผู้เสี่ยงต่ำ 52 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
4.ผู้เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 69 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
5.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 48 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายอำเภอไพรบึง สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง ชั้น2 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2