ตรวจติดตาม รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVI

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตาม รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ประกอบอาชีพขับจักรยานยนต์รับจ้าง ที่จังหวัดสมุทรปราการ กักตัว ณ บ้านพัก ต.หนองม้า 14 วัน ตามมาตราการฯ และกำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเคร่งครัด ณ พื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2