ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภอขุขันธุ์
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอขุขันธุ์ มีดังนี้
1.ผู้ป่วย จำนวน 8 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย อีก 7 ราย ส่งรักษาตัวที่โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมนาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
2.ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 113 ราย เข้ารับการตรวจโควิด 19 ผลเป็นลบทั้ง 113 ราย และให้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
3.ผู้เสี่ยงต่ำ 200 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
4.ผู้เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 405 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน
5.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 2132 ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน จำนวน 485 ราย
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายอำเภอขุขันธุ์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2