ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
ในห้วงระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 กรณีมีผู้ป่วยโควิด-19 จากจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลผักแพว ปรากฏข้อมูลมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมในเชิงรุก พบผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวนหนึ่งและเข้าสู่การรักษาแล้ว
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกมาติดตามสถานการณ์ มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดังนี้
1. ให้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
2. การตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องเข้าแนะนำการปฏิบัติตนในเชิงรุกเพื่อกำกับดูแล
3. เมื่อพบกรณีสงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูง จะต้องรุกเข้าพื้นที่ และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้แพร่กระจายโดยเร็วที่สุด
4. เมื่อพบกรณีฝ่าฝืนมาตรการ หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือ ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเข้าร่วมพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
5. ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจปิดสถานการณ์โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้มอบกิ๊ฟเซทป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติ จำนวน 20,000 ชุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไป
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้กำกับการ สภ.กันทรารมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ผักแพว เข้าร่วมรับการตรวจติดตาม
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักแพว ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2