ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา พร้อมด้วย พระมหามนูญ จิตตนายโก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2