ประธานการการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดศ

วันทที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น 1

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2