ร่วมเป็นกำลังใจในการมอบปัจจัยสิ่งของและอาหาร ของหน่วยงาน ชมร

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นกำลังใจในการมอบปัจจัยสิ่งของและอาหาร ของหน่วยงาน ชมรม และกลุ่มจิตอาสา เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ บุคคลทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ดังนี้
1. ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำอัญชันมะนาวโซดา 50 ขวด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลศรีสะเกษ
2. จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำนักงาน ปภ. มอบชุดกิ๊ฟเซท จำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ รพ.สต. อสม. ซึ่งเป็นชุดสอบสวนโรคและติดตามสถานการณ์ในระดับพื้นที่เพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่อื่นที่กลับบ้านและกักกันตนเองในครอบครัว พร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาดในครอบครัว หมู่บ้าน
3. จิตอาสารุ่น 5/63 และคณะ มอบแอลกอฮอล์ 8 ขวด แมสเด็ก 10 กล่อง ผ้าอ้อม 6 แพ็ค ขนม 5 ลัง นม 10 ลัง และของเล่น 5 โหล ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข รวมทั้งความปรารถนาดีและขอบคุณไปยังทีมอำเภอ ตำบล หมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
ณ บริเวณลานหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2