ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน ๙ ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด สภาทนายความจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ /ผู้แทน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2