ประธานมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งมีผู้ประสบภัยงทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 78 ราย
ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัว ผู้ประสบวาตภัย ดังกล่าวด้วย
โดยมีหัวหน้าบริหานงานปกครองรักษาการนายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฏรผู้ประสบภัย
ณ บ้านพระวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2