ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผ้าอันลักษณ์จังหวัดศรีสะเ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผ้าอันลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้
1. การพิจารณาใช้ชื่อ “ผ้าเหยียบลายลูกแก้ว” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ
2. การพิจารณาต่อยอด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่กลุ่มผู้ทอผ้าจังหวัดศรีสะเกษ
3. การพิจารณาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทอ แส่ว และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดศรีสะเกษ
4. สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต วิสาหกิจ ให้มีความเข้มแข็ง และความมั่งคง
โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้า รองประธานสภาวัฒนธรรม คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2