ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภอห้วยทับทัน
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอห้วยทับทัน มีดังนี้
1.ผู้ป่วย จำนวน 1ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราษีไศล
2.ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย ตรวจโควิด 19 มีผลเป็นลบทั้งหมด
3.ผู้เสี่ยงต่ำ 55 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน
4.ผู้เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 21ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 14 วัน
5.ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 6 ราย
พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีหัวหน้าบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอห้วยทับทัน สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2