ร่วมเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบรรจุถุงยั

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบรรจุถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพจำนวน 354 ถุง เพื่อแจกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ Tambon Smart Team สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ทีมงานอำเภอยางชุมน้อยและผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2