ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษครั้ง

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่นการประเมิน แต่งตั้ง โอน ย้าย ของพนักงานส่วนตำบล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯ /ผู้แทน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ถือปฏิบัตินั่งเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2