“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีนพ.พิเชฎฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.นพพล บัวสี รองผอ.ด้านตติยภูมิ รพ.ศก.ร่วมรายการและดำเนินรายการโดย นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม รกท.ผอ.สวท.ศก.
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาทิ เช่น ชมรมน้องพี่ศรีลําดวนและส่วนราชการ เพื่อให้แก่ประชาชน
๒. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
– ทั้วโลก จำนวน ๑๔๓,๕๔๒,๕๕๐ ราย
– ประเทศไทย จำนวน ๔๖,๖๔๓ ราย
– จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๖๙ ราย
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่เสี่ยงสูง) ๑๘ จังหวัด เข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ
๔. มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ
– ปิดสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
– การจัดกิจกรรมต่างๆ
– ห้ามเล่นการพนัน
– กำหนดเวลาการเปิด-ปิดการให้บริการของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า
๕. สถานการณ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสะเกษ และ Hospitel
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่สวท.ศรีสะเกษ
https://fb.watch/4-Ms0gQCdx/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2