ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศ

วันทที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น 1

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2