ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 10.45 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ บ้านเกาะ หมู่ที่ 18 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายทองหล่อ เสนาภักดิ์ อายุ 65 ปี เป็นเจ้าของบ้าน และนางกันหา เสนาภักดิ์ อายุ 66 ปี เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ในการนี้ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19)
โดยการจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจล
แอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวม
หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอกันทรารมย์ กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ณ บริเวณบ้านเกาะ หมู่ที่ 18 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2