รับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏ

วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ ของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทางการแพทย์ โดย นายธงชัย ทวีสุขศิริ และ หจก.โค้วทองอยู่ จำกัด ดังนี้
1. ชุดป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และ ลดโอกาสติดเชื้อ PPE จำนวน 500 ชุด
2. หน้ากากอนามัย N95 (3M) จำนวน 500 ขิ้น
3. หน้ากากอนามัย Mask จำนวน 30,000 ชิ้น
4. ถุงมืออนามัย จำนวน 5,000 คู่
5. น้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด
ในการนี้ ได้เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยมี นายธงชัย ทวีสุขศิริ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ศ.ก.(ท) นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
ณ บริเวณลานหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2