ประธานการประชุมการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-

วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 13.30 – 15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินศักยภาพการดำเนินงานตามแนวทางประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และปลัดอำเภอ ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2