ประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโอภาส สาธุกิจ อดีตเจ้าอาวาสวั

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโอภาส สาธุกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตาอุด อดีตเจ้าคณะตำบลตาอุด-สะเดาใหญ่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชปริยัตยาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชวชิรโมสี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ท่านกฤษศญพงษ์ ศิริ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม น้อมถวายผ้าไตร ๑ ไตร ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ โดยมอบหมายผู้แทนในการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลด้วย
โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโกธาราราม หมู่ ๗ ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2