ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถ

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการนี้ได้มีแนวทางปฏิบัติเน้นยํ้าตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1. ให้กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับขี่ในชุมชน การสวมหมวกนิรภัย การเฝ้าระวังการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และประสานการปฏิบัติกับตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
3. ด่านชุมชนในหมู่บ้าน ให้มีการตรวจคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4. ให้หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย Tambon Smart Team ลงพื้นที่ตรวจและให้กำลังใจด่านชุมชน
5. ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามข่าวสาร หากพบกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ให้ประสานทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน พร้อมรายงานจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป

โดยมี หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ทสจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อีกทั้งมีนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2