ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถ

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก.ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน.ปภ.จังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง มีนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2