ประธานการประชุมติดตามภารกิจเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในการบำเ

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรเป็นประธานการประชุมติดตามภารกิจเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ซึ่งกำหนดในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ วัดไพรพัฒนาและได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลสิกขกิจร่วมประชุมด้วย
โดยมี พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสธ.มทบ.๒๕/รอง ผล.กอร.รปภฯ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กอ.รมน.ศก ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2