ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 11.00 – 14.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ จุดตรวจหลัก อำเภอปรางค์กู่ และจุดตรวจหลักอำเภอห้วยทับทัน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2