ประธานในพิธียกยอดฉัตรพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ โดยได้รับความเมต

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูผาสุกิจโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้นำท้องที่ ประชาชน ทายกทายิกา และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วัดเหล่ายอด ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2