ประธานมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 75 ครัวเรือนจากเหตุดังกล่าว
ซึ่งประธานในพิธีได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้
โดยมีนายอำเภอไพรบึง ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภคดังกล่าวด้วย
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2